This website is purely meant for music lovers. None of the material is used for commercial purposes. We are just creating an Archive of Telugu lyrics for the next generation. The rights belong to respective owners. If anyone claims the copyright - we will make sure to remove the same.
Categories
Search...
Pelli-Chesi-Choodu
Song » O..Bhavi Bharata / à°“ భావి భారత
Click To Rate
* Voting Result *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Music Station
-MP3 Song Not Available-
English - Lyrics

Lyrics
Telugu - Lyrics

Lyrics
Important information - Telugu

ఇవ్వదలచుకున్న సందేశాన్ని వ్యంగ్యంతో ముడి పెట్టి, అతి చతురంగా చెప్పడంలో పింగళి వారి పాళీకున్న శక్తిని తెలిపే పాటలలో ప్రథమ స్ధానం ఇవ్వదగ్గ పాట ఇది. 'ఇంటా బయటా జంట కవుల వలె అంటుకు తిరగాలోయ్', 'భావ కవులవలె ఎవరికి తెలియని ఏవో పాటలు పాడాలోయ్'  à°µà°‚à°Ÿà°¿ వాక్యాలు మచ్చుకి à°“ రెండు మెచ్చు తునకలు. కళ్యాణి రాగం ప్రధానంగా సాగిన à°ˆ పాటను ఘంటసాల ఆలపించగా ఎన్.à°Ÿà°¿.రామారావుతో  à°ªà°¾à°Ÿà± జోగారావు, మాస్టర్ కుందు, జి.వరలక్ష్మి, బాలకృష్ణ అభినయించారు. కళ్యాణి రాగంలో ఘంటసాల చేసిన పాటలు à°’à°•à°Ÿà°¾..రెండో.... ఎన్నో, రావే నా చెలియా, తలనిండ పూదండ దాల్చిన రాణి, బహుదూరపు బాటసారి ఇటురావొ  à°’క్కసారీ, నా సరినీవని నీగురి నేనని, విరిసె చల్లని వెన్నెలవంటి పాటలు అందులో కొన్ని.... వీటన్నిటితో పోలుస్తూ 'పెళ్ళిచేసుకుని ఇల్లుచూసుకుని ' పాటకు లభించిన జనాదరణ, à°ˆ నాటికీ నిత్యనూతనంగా ఉన్న à°† నాటి à°† వరుస - ఇవన్నీ ఒక్కసారి పునశ్చరణ చేసుకుంటే ఘంటసాల పట్ల గౌరవం ఎన్నింతలుగా పెరుగుతుందో వర్ణించలేం.  à°…ంతే కాదు , à°ˆ చిత్రాన్ని కన్నడంలో 'మదువె మాడినోడు' పేరుతో 1964 లో నిర్మించినప్పుడు à°ˆ ట్యూన్ నే ఘంటసాల à°‰à°ªà°¯à±‹à°—ిస్తూ కన్నడ కంఠీరవ రాజ్ కుమార్ à°•à°¿ ప్లేబ్యాక్ పాడడం జరిగింది. తెలుగు, కన్నడ పాటల వీడియోలు పైనే వున్నాయి. 
రాజా
డి.టి.పి. కర్టెసీ : శ్రీమతి సునీత ఆకెళ్ళ