This website is purely meant for music lovers. None of the material is used for commercial purposes. We are just creating an Archive of Telugu lyrics for the next generation. The rights belong to respective owners. If anyone claims the copyright - we will make sure to remove the same.
Categories
Search...
హలో.. ఎంత సేపయిందీ వచ్చి? తలెత్తి చూసింది శోభ.
'కూచోండి.. చెప్తాను'అంది తాపీగా.
ఆమెకు కోపం వచ్చిందన్న సంగతి అర్థమైపోయింది శంకర్ కి.
ఓ నాలుగు జోకులు పేల్చైనా సరే మూడ్ లోకి తెచ్చేయాలనుకుని కూర్చుంటూ.. అటూ ఇటూ చూశాడు.
ఎక్కువ భాగం జంటలే. ఎవరి గొడవలో వాళ్ళున్నారు.
'చాలా సేపయిందనుకుంటానే...? అన్నాడు ముఖానికి నవ్వు కోటింగ్ ఇచ్చేసి.
' సిగరెట్ లు కాల్చే అలవాటు లేదు నాకు ' అందామె.
అర్థం కాలేదతనికి. ’’ఎందుకు అన్నాడు వెంటనే.
కాల్చిపడేసిన సిగరెట్ పీకల బట్టి యింత టైమ్ అయి ఉంటుందని మీ అంతట మీరే లెక్కేసుకోవటానికి.'
లాభం లేదు ఎలాగైనా సరే నవ్వించాలి... తప్పదు' అనుకున్నాడతను.
'ఓహో హో.. అర్థం అయింది.. అర్థం అయింది' అన్నాడు కులాసా పోజిచ్చి.
'ఏవిటయ్యింది... అర్థం?'
' మీ ఆడవాళ్ళని బస్సు డ్రైవర్లుగా ఎందుకు అప్పాయింట్ చేసుకోరో అన్న విషయం ఇప్పుడు అర్థమైంది.'
ఈసారి అర్థం కాకపోవటం, ఆశ్చర్యపోవటం ఆమె వంతయింది. 'ఎందుకు?' అంది ఉండబట్టలేక.
ఎప్పుడు ఏరూట్లో వస్తారో ఊహించటం ఎవరివల్లా కాదు కనుక ' అన్నాడు చిలిపిగా చూస్తూ.
వెల్లకిలా పడితే ఆకాశంతో ఫైట్ చేస్తున్నావని, బోర్లా పడితే బస్కీలు తీస్తున్నానని చెప్పుకుంటూ లెవెల్ మెయిన్ టెయిన్ చేయ్యటంలో మగవాళ్ళని మించిన వాళ్ళు లేరనుకుంటా ' అందామె ఉక్రోషంగా.
కరెక్టే... అటువంటి సన్నివేశాల్లో అలాంటి డైలాగులు ఆడవాళ్ళు చెబితే బావుండదు కదా...
అంచేత ఏదో పోన్లే అని ఆ అవకాశాన్ని మగవాళ్ళే తీతేసుకుంటూ ఉంటారు పాపం... అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తే బోల్డంత రెస్పెక్ట్ పెరిగే చాన్సుంటుంది. మగాళ్ళమీద ' అన్నాడతను స్టయిల్ గా.
ఇంకేం మాట్లాడలేదామె. కోపంగా పక్కనే ఉన్న గడ్డిని తుంచటం ప్రారంభించింది.
ఓ రెండు క్షణాలు మౌనంగా దొర్లిపోయాయి.
గడ్డి పీకటం మీద ఓ జోక్ వేస్తే ఎలా ఉంటుందనిపించిందతనికి.
మళ్ళీ అదెంత గ్యాప్ ని సృష్టిస్తుందోనని వెంటనే విరమించుకున్నాడా ప్రయత్నాన్ని -
మరో రెండు క్షణాలు...
'ఓకే మేడమ్ ఒప్పేసుకుంటున్నా.. నేను లేటుగా వచ్చాను.. మామూలు లేటు కాదు. ఘోరాతి ఘోరమైన లేటు.. భయంకరమైన లేటు... ఓకేనా!?' అన్నాడింక ఉండబట్టలేక.
'ఆమాటేదో రాగానే అనొచ్చుగా..!'
సారీ అన్నానుగా ...' అన్నాడతను ప్రేమ్ నగర్ లో నాగేశ్వరరావులా
'సారీ ఎక్కడన్నారు... ఓకే అన్నారు'
హోరి దేవుడోయ్... వర్తమానే ప్రేయసీ భవిష్యమానే భార్యామణీ.. సారీ సారీ సారీ... ఇద్దరం దొందుకు దొందే...ఇప్పటికైనా మనం మన ఇగోలకి కాస్త గ్యాపిస్తే, కొంచెం మనసులు విప్పి మాట్లాడుకోవటానికి, మరికొంచెం ప్రేమించుకోవటానికి వీలవుతుంది. ఆ పైన నీ యిష్టం.'
’’ సరే... చెప్పండి ఏమిటీ కబుర్లు..?
'కబుర్లా.. వాటర్ టాంకు వచ్చిన హడావుడిలో వాకిట్లో ఉన్న మంచి నీళ్ళకుండ   తన్నేసుకున్నాడని.... నీ దెబ్బకి మైండ్ లో ఉన్నవన్నీ మటాష్ అయిపోయాయి... కాసేపు నీతో మాటాడితే కానీ తిరిగి సెట్ కాదు.'
' సరే అంత అప్ సెట్ కాకండి.. నేనొక విషయం మీకు చెప్పాలని ఎన్నాళ్ళ నుంచే అనుకుంటున్నాను. కూల్ గా విని అర్థం చేసుకుంటానంటే ఇప్పుడే చెప్తాను లేదా ఎప్పుడైనా సమయం వచ్చినపుడు చెప్తాను.'
'ఏం పర్లేదు ఇప్పుడే చెప్పెయ్.. నీ దెబ్బకి ఇంక కూలే.. ఇప్పట్లో రెయిజ్ అయ్యే సమస్యే లేదు.'
'అబ్బ సీరియస్ గా వినండి..' అందామె గోముగా!
సర్లే వింటా చెప్పు' అన్నాడతను కామ్ గా
'నాకు చిన్నప్పుడే పెళ్ళయిపోయింది.'
'జోకా ...!?'
'కాదండీ.. ఫాక్టే.. నాకు ఊహ తెలియని రోజుల్లో...'
'పిచ్చిదానా.. నీకే కాదు నాక్కూడా ఊహతెలియదు తెలుసా?'
'అదేంటీ ?'
'అవును శోభా...! సినిమా యాక్టర్ శ్రీకాంత్ వైఫ్... అదే ఆమె సినిమా హీరోయిన్.. ఊహ... ఆవిడ నాకు తెలియదని చెబుతున్నానంతే..'
'ప్లీజండీ.. సీరియస్ గా వినండి.. నేను నెలల పిల్లగా ఉన్నప్పుడు మా పెద్దవాళ్ళు ఏవో సెంటిమెంట్లు అనీ పెట్టుకుని నాకు పెళ్ళి చేసేసేరట... కానీ వారం రోజుల్లోనే అది పెటాకులైపోయిందట. పెద్దవాళ్ళ మధ్య ఆస్తి తగాదాలొచ్చాయట. అంతే.. విడిపోయారు. ఇప్పటిదాకా ముఖాలు కూడా చూసుకోలేదు. అసలు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారో ఏమిటో ఏవీ తెలీదు.'
'.........'
'నేను చెప్పినదంతా అబద్ధంలా ఉంది. కదూ.. నా గురించి మీరు చాలా ఊహించుకుంటున్నారు కదూ..? అంది ఆదుర్దాగా.
'అక్కడే పొరబడ్డావు . ఇది ముందే చెప్పి నాకన్నా ఒక మెట్టు ఎదిగిపోయావు. ఇందాక వాటర్ టాంక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను గుర్తుందా.. మైండ్ లో విషయాలు అప్పుడే మటాష్ కాకుండా ఉంటే ఇలాంటి విషయమే నీకు నేను చెప్పి నేనే ఓ మెట్టు పైనుండే వాణ్ణి.'
'అర్థం కాలేదు'
'నీకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ లాంటిది చిన్నప్పుడు నా లైఫ్ లో కూడా జరిగింది' అన్నాడతను రిలాక్స్ డ్ గా..
'అంటే... మీక్కూడా...'
'య్యస్...పెళ్ళయింది . కానీ ఫెయిలయింది. నువ్వు చెప్పిన ప్రతి సంఘటనా నా లైఫ్ లో కూడా సేమ్ టు సేమ్ అనుకుంటుంటే నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది.'
'ఇలా ఎందుకు జరిగిందంటారు ?' అడిగిందామె ఆనందాశ్చర్యాలతో.
'డీప్ గా ఆలోచిస్తే మనం ఒకరికోసం ఒకరు పుట్టబట్టే ఇలా జరిగింది. లేకపోతే ఇంత కోయిన్స్ డెన్స్ అసంభవం.'
'అవునండీ... రియల్లీ వీ ఆర్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్.. మరి ఈ సంగతి మన పెద్దాళ్ళకి చెప్పేద్దామా'
'కచ్చితంగా చెప్పితీరాలి. యాజిటీజ్ గానే లేట్ చేశాం. ఈ విషయం తెలిశాక ఇంక ఊరుకోకూడదు. నేనివాళ రాత్రే బయల్దేరి మావూరు చేరి మా వాళ్ళకి చెప్పి యస్సనిపించుకుని రేపు రాత్రి బయల్దేరి ఎల్లుండికల్లా ఇక్కడుంటాను. ఎల్లుండి ఈవినింగ్ ఇక్కడే కలుద్దాం. నీకన్న ముందే వస్తాను.. ఓకేనా.? అన్నాడతను ఆనందంగా.
'ఓకే అనకుండా ఎలా ఉండగలను ? ఎల్లుండి మీరెంత లేటుగా వచ్చినా సరే అసలే పోట్లాట పెట్టుకోను' అందామె సంతోషంగా.
 *****
 అలా వారిద్దరి మధ్యా ముగిసిన ఆ సీన్ తిరిగి ఇలా ఓపెన్ అయింది.
"వచ్చేరా.. రండి' అందామె వ్యంగ్యంగా.
'రాక చస్తానా' అన్నాడతను కోపంగా
'ఏం జరిగిందో సెలవివ్వండి' అందామె మరింత ఘాటుగా, వెటకారంగా.
'చెప్తా... అందుకేగా వచ్చాను. నీ గురించి చెప్పి మీ ఫ్యామిలీతో నువ్వు తీయించుకున్న పోటో చూపించగానే, వెంటనే గుర్తుపట్టి చెప్పారు మావాళ్ళు. చిన్నప్పుడు నాకు పెళ్ళయింది నీతోనేనని. ఏం ఆశ్చర్యంగా ఉందా!? అన్నాడతను కటువుగా.
'లేదు...' అందామె ధీమాగా
'ఎందుకని?'
'అదే సీని మాయింట్లో కూడా రిపీటయింది కాబట్టి'
'ఓహో... సో... నేను ఆనందంతో పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి నిన్ను ఎత్తుకుని గిరగిరా తిప్పేస్తానని ఎక్స్ పెక్ట్ చేశావు కదూ...!?
'ఇది సినిమా కాదు
'ఆ సంగతి నాకు తెలుసు.. ఎక్స్ పెక్ట్ చేశావా లేదా. ఆన్సరివ్వు ముందు '
'ఏంటా దబాయింపు..!? అయినా ఆన్సరివ్వకుండా తప్పించుకునే పిరికిదాన్ని కాదు కాబట్టి చెబుతున్నాను. ఎక్స్ పెక్ట్ చేయలేదు. ఒకవేళ మీరు ఎక్స్ పెక్ట్ చేసి ఉంటే అది మీవల్ల కాదు కూడా'
'ఏం.. చ్యవనప్రాశ తిని నువ్వు కూడా బలిశావా!?
'ఆపండి మీ కుళ్ళు జోకులకి పడి పడి నవ్వటానికి సిద్ధంగా లేను నేను. అంత టైమ్ కూడా లేదు నాకు. అసలు నేనలా ఎక్స్ పెక్ట్ చేస్తాని మీరెలా ఎక్స్ పెక్ట్ చేశారో చెప్పండి ముందు.'
'నువ్వడక్కపోయినా ఈ విషయం చెప్పటానికే నేనొచ్చాను. నిన్ను చూశాక ఫస్ట్ మర్యాద కూడా ఇవ్వాలనిపించటం లేదు. అందుకే నేనే ముందు చెప్తున్నా విను. తాళికట్టిన మొగుడు ఎవడో ఎక్కడుంటాడో, వాడి సంగతి సమాచారం ఏమిటో కనుక్కోనక్కర్లేదా..? భారత స్త్రీకి మాంగల్యం ముఖ్యం కాదా? ఆ వ్యవహారం ఏదో ఫైనల్ చేసుకున్నాకే మొదలు పెట్టలేకపోయావా నీ ప్రేమాయణం. నేనేదో- నీతి నిజాయితి, పవిత్ర ప్రేమలాంటి వాటి మీద నమ్మకం ఉన్న సెంటిమెంటల్ ఫూల్ని కాబట్టి సరిపోయింది. అదే నేను కాకపోయి ఉండి ఉంటే నువ్వు ఈ పాటికి ఎవడితోనో  నీ ప్రేమాయణం మొదలు పెట్టేదావినే కదా.? కట్టుకున్న మొగుడు ఇంకే ఆడదానితో కులుకుతున్నాడంటే ఏ ఆడదైనా ఎలా సహించలేదో, కట్టుకున్న పెళ్ళాం ఇంకొక్కణ్ణి ప్రేమిస్తోందంటే ఏ మగ వెధవా సహించలేదు. అదృష్టమో, దురదృష్టమో ఆ రెండు నేనే కాబట్టి సరిపోయింది. లేకపోతే ఈ వ్యవహారం ఎక్కడిదాకా వెళ్ళుండేది..? నో.. నీమీద నాకు నమ్మకం పూర్తిగా పోయింది. ఐ కాంట్ మ్యారీ యూ... దట్సాల్.
'వన్ మినిట్... వన్ మినిట్... ఈ డెసిషన్ కి మీరు నిన్న వచ్చుంటారు. నేను నాడెసిషన్ కి మొన్న రాత్రే వచ్చాను. అంచేత మీరు ఆనందంతో పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి నన్ను ఎత్తుకుని తిప్పుతానన్నా నేను సిద్ధంగా లేను కాబట్టి మీ వల్ల కాదన్నాను. మగాళ్ళయి, మీసాలొచ్చి, ఉద్యోగం చేసుకుంటూ.. మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడి కూడా తాళి కట్టిన భార్య ఎక్కడుందో తెలుసుకోలేక పోయారంటే మీ గురించి నేనేమనుకోవాలి ? కనీసం ఆ ఇంట్రస్టయినా చూపించలేదంటే ఎలా అంచనా వెయ్యాలి మిమ్మల్ని.. ? మీరు పెళ్ళాడింది, ఆ తర్వాత ప్రేమించేది నన్నే కాబట్టి సరిపోయింది. అదే నేను కాకపోయి ఉంటే..!? నేను కాబట్టి ఇన్నాళ్ళూ మిమ్మల్ని కంట్రోల్ లో పెట్టాను. అదే నేను కాకపోతే ఎంతకైనా వెళ్ళే వారని నేను అనుకుంటే తప్పేంటి. అందుకే మీరంటే గౌరవం చచ్చిపోయింది. చావనైనా ఛస్తాను కానీ మిమ్మల్ని పెళ్ళి చేసుకునే ఆలోచనే రావటం లేదు నాకు. ఇన్నాళ్ళూ మిమ్మల్ని ప్రేమించినందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను కూడా! రేపు నేను ఇంకెవర్నైనా పెళ్ళి చేసుకుంటే ఆ పెళ్ళికి మీరు శాలువా కప్పుకుని దగ్గుతూ వచ్చినా, పెళ్ళి టైమ్ కి విషం మింగేసి సూపర్ హిట్ సాంగెత్తుకున్నా సరే, నేను రాను గాక రాను... రాను రాను రాను. గుడ్ బై.. సారీ బ్యాడ్ బై.'
-------------------------------------------------------------------
ఈ కథ 1975లో 'సన్నజాజి' అనే పత్రికలో అచ్చయింది.
 
'విడిన ఆకులు' అని పేరు పెట్టారు ఆ పత్రిక సంపాదకులు.
నాతో ఒక్కమాట చెప్పి ఉంటే మేడ్ ఈచ్ ఫర్ అదర్ అనే
టైటిల్ ఎందుకు పెట్టానో చెప్పి కన్విన్స్ చేసి
ఉండేవాడిననిపించింది. 'విడిన ఆకులు' అనే టైటిల్ ఎంత
పాత చింతకాయ పచ్చడిలా ఉందో అని నా అభిప్రాయం
చెప్పేవాడిని. మొత్తానికి చాలా బాధపడ్డాను.
ఆ అనుభవం నాకు గుర్తుండిపోయింది. అందుకే నేను
హాసం ఎడిటర్ గా ఉన్నప్పుడు ఏ కథలో ఏది మార్చాలన్నా పంపిన
రచయితకి చెప్పకుండా, కన్విన్స్ చేయకుండా మార్చేవాణ్ణి కాదు.
ఆనాటి నా గాయాన్ని మాన్పుకోవటం కోసం నా సంపాదకత్వంలో వచ్చిన
హాసం పత్రికలో నా కథని నేను ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను -
------------------------------------------------------------------- 
రాజా